Pesticídy

Registrácia

Registrácia pesticídov v EU je pod prísným dohľadom národných a EU inštitúcíí, ktoré okrem udeľovania registrácií majú právomoc aj použitie pesticídov dôsledne kontrolovať. Vzhľadom na vysokú dynamiku zmien v registrácií pesticídov v krajinách EU aj v priebehu pestovateľskej sezóny, aktuálne online databázy registrovaných pesticídov sú cenným pomocníkom každého farmára. V Slovenskej republike takúto užitočnú databázu spravuje UKSUP, podobnou databázou disponuje aj napr. Česká republika, alebo Maďarsko.

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. ©
Všetky práva vyhradené.